Jak vytvořit ideální životopis

Životopis je dokument, ve kterém se má odrážet vaše praxe a dovednosti. Musí být přehledný a co nejvíce přehledný. Personalista, by měl během maximálně 30 vteřin, zjistit vše potřebné.  Neměli byste se zbytečně rozepisovat. Ideální je použití odrážek a doplňujících...

NOVÁ VLNA STRACHU NA TRHU PRÁCE

Po Covidové krizi zaútočili na jistotu českých občanů další nové faktory. Předně je to válka na Ukrajině následována energetickou krizí a vysokou inflací. V současnosti se lidé těchto faktorů obávají a nechtějí měnit práci. Ke změně je přivedou většinou jen vážné věci...

Ukrajinci mají volný přístup na trh práce

Ministerstvo vnitra bude udělovat lidem z Ukrajiny speciální víza až na jeden rok. Lidé, kteří obdrželi tato víza po 24. únoru 2022 budou automaticky prodloužena o rok. Všichni držitelé speciální ochrany jsou považování za cizince s trvalým pobytem v ČR a proto mají...

Informace pro cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Vzhledem k aktuální situaci jsme sepsali postup při vydání žádosti o zaměstnání. Nebojte se na nás obrátit s případnými dotazy či pokud hledáte práci a jste cizinec. Cizinci, kterým bylo vydáno speciální vízum, mohou požádat o povolení k zaměstnání. Povolení...

Whistleblowing

ZÁKON NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ Pokud máte více jak 25 zaměstnanců, tak se právě Vás týká tato směrnice o ochraně osobo oznamujících porušení práva Unie Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 od 17.12.2021. Členské státy mají povinnost směrnici EU provést. Tato...

Nové možnosti na trhu práce

Je všeobecně známo, že na trhu práce existuje skupina uchazečů, kteří byli vždy znevýhodněni. Jedná se o mladé lidi bez praxe, ženy po rodičovské dovolené a uchazeče starší 55let. Firmy většinou upřednostňovali jiné kandidáty. Nyní, ale nastala změna. V České...

Překážky v práci

1. Vyšetření nebo ošetření a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které...

Práce v době Koronaviru

Hledání nové práce není nikdy snadné. V době koronavirové krize však může jít o opravdu tvrdý oříšek. Pohovory sice mohou probíhat online, pokud to firmy umožňují, ale mnohé společnosti se uchýlily k jiné taktice – pozastavily veškerá výběrová řízení a vyčkávají, jak...

Změna v oblasti dovolené

Nově je dovolená odvozena od délky týdenní pracovní doby vyjádřené v hodinách. Neznamená to však, že dovolená se bude moci čerpat po hodinách. Minimální výše čerpání dovolené je polovina směny, kratší délka dovolené se může čerpat jen při jejím dočerpání. Zákoník...

Sdílené pracovní místo

Zavedení sdíleného pracovního místa přináší novela zákoníku práce s účinností od 1. ledna 2021, je institut tzv. sdíleného pracovního místa, který má dle důvodové zprávy umožnit zaměstnancům lepší sladění pracovního a rodinného života. Jeho podstatou je, že nejméně...