Nové možnosti na trhu práce

Je všeobecně známo, že na trhu práce existuje skupina uchazečů, kteří byli vždy znevýhodněni. Jedná se o mladé lidi bez praxe, ženy po rodičovské dovolené a uchazeče starší 55let. Firmy většinou upřednostňovali jiné kandidáty. Nyní, ale nastala změna. V České...

Překážky v práci

1. Vyšetření nebo ošetření a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které...

Práce v době Koronaviru

Hledání nové práce není nikdy snadné. V době koronavirové krize však může jít o opravdu tvrdý oříšek. Pohovory sice mohou probíhat online, pokud to firmy umožňují, ale mnohé společnosti se uchýlily k jiné taktice – pozastavily veškerá výběrová řízení a vyčkávají, jak...

Změna v oblasti dovolené

Nově je dovolená odvozena od délky týdenní pracovní doby vyjádřené v hodinách. Neznamená to však, že dovolená se bude moci čerpat po hodinách. Minimální výše čerpání dovolené je polovina směny, kratší délka dovolené se může čerpat jen při jejím dočerpání. Zákoník...

Sdílené pracovní místo

Zavedení sdíleného pracovního místa přináší novela zákoníku práce s účinností od 1. ledna 2021, je institut tzv. sdíleného pracovního místa, který má dle důvodové zprávy umožnit zaměstnancům lepší sladění pracovního a rodinného života. Jeho podstatou je, že nejméně...