NOVÁ VLNA STRACHU NA TRHU PRÁCE
Zveřejněno: 01.08.22

Po Covidové krizi zaútočili na jistotu českých občanů další nové faktory. Předně je to válka na Ukrajině následována energetickou krizí a vysokou inflací. V současnosti se lidé těchto faktorů obávají a nechtějí měnit práci. Ke změně je přivedou většinou jen vážné věci jako problém se šéfem na pracovišti nebo opravdu výrazná změna v nově nabízené mzdě.

Bohužel díky této skutečnosti jsou zaměstnavatelé nuceni hledat pomocnou sílu právě v řadách Ukrajinců. I když nabízených pozic není na trhu práce příliš mnoho, nedá se říct, že by se nový uchazeči hrnuli. Pro personální agentury tak nastalo období temna. Nejen, že vyhledávaných pozic je málo, ale najít vhodné kandidáty se může zdát nemožné. Obzvláště ženy se na některých pracovních pozicích cítí ohroženy uprchlicemi z Ukrajiny. Bohužel hodně firem začalo cílit právě na ženy z Ukrajiny, ale nemyslete si, ne každá práce jim voní.

Na nabídky práce reaguje od vypuknutí konfliktu na Ukrajině, o 30 % méně uchazečů. Je důležité se zamyslet nad tím, jak dlouho budou převažovat obavy z ekonomického vývoje nad současnými mzdami. Nejčastěji totiž mění lidé práci, právě kvůli nedostatečnému finančnímu ohodnocení. Bohužel se v současné době setkáváme s tím, že firmy si dostatečně neuvědomují, v jaké situaci se nachází trh práce a nenabízejí dostatečné finance novým uchazečům a tím pádem nemají šanci je oslovit. Na tento faktor si stěžuje zhruba 64 % zaměstnanců. Nespokojenost s nízkou mzdou se dala očekávat, neboť inflace od března překročila 12 %. Zvyšování cen bude i nadále pokračovat. Lidé se obávají, že jim jejich mzda nepokryje nutní náklady na normální život. A to se vůbec nebavíme o nadstátních výdajích jako jsou například dovolené nebo Vánoce.

Dalším faktorem, co nutí lidi měnit práci, je špatný šéf. Až 55 % zaměstnanců, mění práci právě kvůli špatnému vedení. Ať je jen jeden člověk na nesprávné pozici nebo celková nálada ve společnosti. Zaměstnancům nejvíce vadí nekompetentní vedení, špatný přístup a nedostatek uznání za odvedenou práci. Největší problém s vedením mají zaměstnance v oblasti výroby. Častá chyba ze strany zaměstnavatele je, že si myslí, že motivovat zaměstnance lze pouze penězi. Ale málo stačí. Například pochvala, uznání a naslouchat svým zaměstnancům. Díky pandemické situaci si lidé zvykly na to, že je jejich pracovní doba více flexibilní, nebo na výhody home-office práce. Pokud jim zaměstnavatel tento benefit odepřel po skončení pandemie, hledají lidé práci jinde, kde jim bude nabídnuta větší flexibilita. Lidé si chtějí více plánovat svou pracovní dobu a rozvrhovat si práci sami, samozřejmě je jasné, že u některých pracovních pozic toto nelze uskutečnit. Například sick-days, rodičovské volno a dny s rodinou jsou lákavější než třináctý plat. Celkově se zvýšil zájem o benefity, které se týkají duševního zdraví. Bohužel jsou lidé v současnosti více vystresovaní, na tento fakt si stěžuje více jak 50 % zaměstnanců. Například v oblasti automotive si lidé radši odepřou peníze za přesčas a tráví více času s rodinou.

Důležité je si tedy uvědomit co svému novému zaměstnanci můžete nabídnout. Jsou firmy, které stále spoléhají na vysoké finanční ohodnocení a myslí si, že je to dostačují, ale bohužel opak je pravdou. Samozřejmě, že nenalákáte zaměstnance na nedostačují nízkou mzdu, ale můžete nabídnout jiné benefity. Například pět dní dovolené navíc. Nebo rodinné dny. U marketingových firem se rozrůstá nový trend, který l nám přišel ze západu, a to je den s dětmi v práci. Kdy se děti mohou podívat za svými rodiči do práce a například si i zkusit onu pracovní náplň. Dalším vhodným způsobem je stará znám kniha návrhů a připomínek. Správný šéf by si, ale opravdu měl najít čas na její přečtení. V malých firmách je dobré například zavést meetingy jednou za měsíc, aby se vedení ujistilo, že jsou její zaměstnanci šťastní a nepřejdou ke konkurenci.

 

 

 

4 + 13 =