Whistleblowing
Zveřejněno: 16.02.22

ZÁKON NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ

Pokud máte více jak 25 zaměstnanců, tak se právě Vás týká tato směrnice o ochraně osobo oznamujících porušení práva Unie Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 od 17.12.2021.

Členské státy mají povinnost směrnici EU provést. Tato směrnice zajišťuje ochranu osob, které upozorňují na porušení práv Unie. Jako zaměstnavatel musíte proto zařídit anonymní oznamovací kanál pro interní potřeby. Tento kanál musí být nezávislý a bezpečný.

Zaměstnavatel musí určit tzv. příslušnou osobu, která bude celý systém přijetí oznámení, přes jeho prošetření až po návrh nápravných opatření zajišťovat, a vytvořit ji potřebné materiální zabezpečení k její činnosti.

Zaměstnavatel se musí vyvarovat jakýkoliv odvetných opatření a postihů vůči oznamovatelům.

Česká úprava jde nad rámec požadavků směrnice – ochrana bude totiž dopadat na oznamovatele všech přestupků zaměstnavatele.

Při nesplnění této povinnosti hrozí subjektům sankce až 1000 000Kč nebo až 5% z čistého ročního obratu.

Vytvořením tohoto systému ve své firmě, dáte najevo svým zaměstnancům, že na jejich názoru záleží, že Vám není lhostejné prostředí v jakém Vaší zaměstnanci pracují. Se spokojeností zaměstnanců roste produktivita.

Whistleblowing Vám tak může ušetří čas a pomoci udržet vysokou úroveň firemní kultury.

9 + 2 =