Informace pro cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině
Zveřejněno: 15.03.22

Vzhledem k aktuální situaci jsme sepsali postup při vydání žádosti o zaměstnání.

Nebojte se na nás obrátit s případnými dotazy či pokud hledáte práci a jste cizinec.

Cizinci, kterým bylo vydáno speciální vízum, mohou požádat o povolení k zaměstnání.

Povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka Úřadu práce, krajskou pobočkou se myslí místo, kde bude cizinec práci vykonávat.

Toto povolení dostane cizinec na dva roky a může jej opakovaně prodloužit na další dva roky.

POZOR! Cizince musí podepsat s budoucím zaměstnavatelem smlouvu. Na jejím základě může podat žádost o zaměstnání.

Cizinec po podepsání smlouvy může požádat svého zaměstnavatele o pomoc s podáním žádosti.

!UPOROZNĚNÍ!

Cizinci, kteří dostali speciální vízum, NEMAJÍ volný přístup na trh práce, jako to prezentuje MVČR.

 

 

 

 

1 + 8 =