Nové možnosti na trhu práce
Zveřejněno: 29.09.21

Je všeobecně známo, že na trhu práce existuje skupina uchazečů, kteří byli vždy znevýhodněni. Jedná se o mladé lidi bez praxe, ženy po rodičovské dovolené a uchazeče starší 55let. Firmy většinou upřednostňovali jiné kandidáty. Nyní, ale nastala změna.

V České republice je nyní zhruba 360 tisíc volných pracovních míst – a to jsou jen místa, která jsou uvedena na Úřadu práce. Lidí je nedostatek a tak se konečně dočkali i ,, znevýhodnění,, kandidáti. Vzhledem k této skutečnosti berou firmy i kandidáty, kteří byli dříve na pohovorech málo úspěšní. Situace pro znevýhodněné kandidáty se zlepšila i díky Covidové krizi.

Mladí lidé bez praxe jsou na tom lépe než dřív. Firmy jsou ochotny investovat do jejich zaučení a vzdělávání. Firmy jsou schopné zařídit pro své zaměstnance řadu školení a dát jim prostor k osobnímu růstu. Klíčovou vlastností je motivace, ta chybí mnoha mladým kandidátům. Mladí lidé by si měli dát pozor na současnou, velkou konkurenci a nepožadovat neadekvátní finanční odměnu a nezohlednit své doposud nabyté zkušenosti. Tento nešvar se u mladých lidí bez praxe objevuje velmi často, bez ohledu na Covidovou krizi. Ideální tedy pro mladé lidi je, aby se profilovali již během studia.

Problém mohou mít nezkušení učni. Díky Covidu totiž neprobíhali praxe v posledních ročnících jako tomu bylo v letech předešlých. Tito lidé tudíž nejsou dostatečně připraveni na řemeslné profese. V Česku chybí hodně řemeslníků a jejich nedostatek se bude dále navyšovat. Manuální zručnost a odbornost budou muset tito kandidáti dohnat až ve firmách. Tito absolventi budou muset mít na pracovištích dozor, a to povede k tomu, že si méně vydělají.

Ženy po rodičovské dovolené většinou shánějí práci na částečný úvazek. Loni u nás pracovalo asi 7 % zaměstnanců na zkrácený úvazek, a to především ženy. Současná situace se, ale zlepšuje, a to i díky Covidové krizi. Vzhledem k problému obsazení volných pracovních míst, začínají firmy čím dál tím více nabízet právě pracovní místa na zkrácený úvazek. Firmy se tak snaží oslovit ty kandidáty, kteří z nějakého důvodu nemohou nastoupit na plný úvazek. Většina těchto uchazečů jsou právě rodiči s malými dětmi. Snaží se tak najít takové zaměstnání, aby pracovní doba korespondovala se školní docházkou, to je zatím problém. Pomoc matkám po rodičovské by měla i sdílená pracovní místa, kterou letos zavedl zákoník práce. Bohužel pandemie měla obecně špatný dopad pro ženy obecně. Z důsledku pandemie přišlo o práci 54 % žen. Ženy totiž pracovali většinou v oblasti gastronomie, hotelnictví a ve službách.

Současná situace na trhu práce je výhodná i pro starší kandidáty. Starší generace to na trhu práce neměla nikdy snadné. Například neumí jazyky nebo neumí s novými technologiemi. Dnes je zájem o ideální dovednosti, které není dobré přehlížet právě kvůli věku. Pokud se daný člověk orientuje na trhu, má přehled o aktuálních trendech a dokáže spolupracovat, je věk vedlejší. Někdy bývá problém horší zdravotní stav a neschopnost fyzicky náročné práce. Ovšem u profesí, které jsou spíše o technické zručnosti a zkušenosti, jsou velmi žádaní bez ohledu na věk. Tito zaměstnanci se většinou vyznačují dochvilností, spolehlivostí a pečlivostí při plnění úkolů. Také je zde větší míra loajality a nižší fluktuace než u mladých lidí.

1 + 6 =